Special Life-Autism

ΔΙ.Κ.Ε.Ψ.Υ- RDI SCHOOLING PROGRAM

Posted on: Αύγουστος 2, 2010

Στο  κέντρο ημέρας ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ  λειτουργεί με μεθοδικότητα και εξειδικευμένο προγραμματισμό το RDI SCHOOLING PROGRAM εφαρμόζοντας τις αρχές του RDI  και διαμορφώνοντας ένα δυναμικό σχολικό περιβάλλον. Τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να ενσωματωθούν αποτελεσματικά στην ομάδα και να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει τις συνθήκες που ευνοούν την καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το δυναμικό κόσμο που μας περιβάλλει. Το απρόοπτο, το αναπάντεχο, ο πραγματικός κόσμος συμπεριλαμβάνεται σταδιακά στη στοχοθεσία του προγράμματος και τα παιδιά εξοικειώνονται με τις δυναμικές συνθήκες που από μόνα τους δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν. Πως λειτουργεί το πρόγραμμα RDI στο κέντρο ημέρας:

 • Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες, ξεκινώντας από τη σχέση ένα προς ένα με τον θεραπευτή, ομάδα των δύο παιδιών, των τριών παιδιών και δυναμικό group με περισσότερα από 3 παιδιά. Η αξιολόγηση σχετικά με των χωρισμό των παιδιών γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυσκολίες που διαπιστώνονται.
 • Σε κάθε ομάδα ο θεραπευτής ή οι θεραπευτές ανάλογα τον αριθμό των παιδιών λειτουργούν σαν καθοδηγητές και καθοδηγούν με δυναμικό τρόπο, ώστε να ενισχύσουν την ευέλικτη σκέψη των παιδιών και μακροπρόθεσμα να αποκτήσουν αυτονομία.
 • Στην εφαρμογή του R.D.I. στο κέντρο ημέρας χρησιμοποιούμε μοντέλα δραστηριοτήτων ( pattern activity ). Ξεκινάμε από το να  «πηγαίνουμε πίσω» και να «γεμίζουμε» τα αναπτυξιακά κενά ακόμη και σε μεγαλύτερα παιδιά ή στους ενηλίκους. Δεν είναι ποτέ πάρα πολύ αργά για να αρχίσει «να παρατηρεί» και «να ανακαλύψει» το πώς το περιβάλλον οργανώνεται και πόσα μοντέλα υπάρχουν για να καθοδηγείται στη ζωή. Χωρίς  αυτή τη δυνατότητα, η ζωή γίνεται πολύ χαοτική και πολλές από τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις μας φαίνονται αδύνατες. Τα παιδιά εξοικειώνονται με τα μοντέλα, που αναγνωρίζουν σταδιακά και αποκτούν ενεργό ρόλο σε κάθε δραστηριότητα.
 • Η καθοδηγούμενη συμμετοχή(Guided Participation Relantionship) στην αλληλεπίδραση με τα παιδιά είναι η βασική μεθοδολογία για ανεξαρτητοποίηση και εξέλιξη της δυναμικής σκέψης.

Τι είναι η καθοδηγούμενη συμμετοχή (Guided Participation Relantionship);

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει πολύ λίγες συνδέσεις νευρώνων που συνεργάζονται στη γέννηση, εξαρτάται από την εμπειρία στη διάρκεια της ανάπτυξης. Καθώς μεγαλώνουμε ανακαλύπτουμε νέα πράγματα, διευρύνουμε τον κόσμο μας, πρώτα μέσα από τα μάτια των γονιών μας και στη συνέχεια από τη δική μας αίσθηση. Κατά τη διάρκεια της ζωής, αυξάνουμε τη δυνατότητα του εγκεφάλου και τη νευρολογική οργάνωση, μέσα από ιδιαίτερες εμπειρίες και βιώματα, μέσα από την καθοδήγηση των γονιών μας και των στενών μελών της οικογένειας. Αυτός ο ιδιαίτερος τύπος εκπαιδευτικής σχέσης αναφέρεται σαν σχέση καθοδηγούμενης συμμετοχής.

Η καθοδηγούμενη συμμετοχή εξαρτάται από δύο ίσης σημασίας ρόλους, αυτόν του καθοδηγητή και αυτόν του μαθητευόμενου. Ο καθοδηγητής είναι υπεύθυνος να παρέχει τις κατάλληλες προκλήσεις για διανοητική και νευρολογική ανάπτυξη σε συνεχή βάση. Ο μαθητευόμενος είναι υπεύθυνος να συμμετέχει και να διατηρήσει τη σχέση και το μοίρασμα συναισθημάτων σε αυτή τη μοναδική σχέση.

Οι μαθητευόμενοι που σε καθημερινή βάση έχουν εμπειρία προκλήσεων που σταδιακά αντιμετωπίζουν με ασφάλεια και επιτυχία, αναπτύσσουν ισχυρό κίνητρο να ανακαλύψουν και να διευρύνουν τον κόσμο τους και αποκτούν εμπιστοσύνη στους καθοδηγητές και στον εαυτό τους. Είναι ένας τρόπος να διδάξουμε το δυναμικό τρόπο σκέψης  μέσα από τις εμπειρίες μας τα βιώματά μας στον πραγματικό κόσμο, σε μια δυναμική συνθήκη αλληλεπίδρασης. Ο καθοδηγητής (master) αξιολογεί τι μπορεί να σκέφτεται, να αισθάνεται ή να κάνει ο μαθητής και καθοδηγεί ανεβάζοντας σταδιακά τον πήχη. Ο μαθητευόμενος (apprentice) συμμετέχει ενεργά σε αυτό που μαθαίνει

Ποια είναι τα βήματα της καθοδηγούμενης συμμετοχής(Guided Participation Relantionship)

  1. Συμμετοχή στη δραστηριότητα

 • Ο καθοδηγητής και ο μαθητής πρέπει αμοιβαία να δείχνουν προσοχή στη δραστηριότητα και στα θέματα που έχουν σχέση με την κοινή τους αλληλεπίδραση.
 • Και οι δύο πρέπει να είναι συνδεδεμένοι και να δείχνουν προσοχή στη δραστηριότητα
 • Τόσο ο καθοδηγητής όσο και ο μαθητής πρέπει να επαναφέρουν ο ένας τον άλλο στην κοινή δραστηριότητα.

  1. Οργάνωση για μάθηση

 • Ο καθοδηγητής συλλέγει, στήνει, οργανώνει, διευθετεί και ενσωματώνει στις δραστηριότητες την απαραίτητη υποστήριξη για να ενθαρρύνει την αποτελεσματική συμμετοχή από το μαθητή, τη διατήρηση της δραστηριότητας και του ελέγχου.
 • Στο RDI αυτή είναι η διαδικασία που ονομάζουμε framing-scaffolding –elaboration

  1. Αλληλοκατανόηση

 • Η κοινή αντίληψη της κατάστασης τόσο για τον καθοδηγητή, όσο και για τον μαθητή είναι πρωταρχικής σημασίας για να είναι δυνατή η συνεργασία.
 • Η αλληλοκατανόηση επιτρέπει στο μαθητευόμενο να επεκτείνει την ικανότητά του για συμμετοχή με την υποστήριξη του καθοδηγητή.
 • Η αλληλοκατανόηση είναι πρωταρχικής σημασίας στο πρόγραμμα RDI

  1. Μεταφορά της υπευθυνότητας

 • Ο καθοδηγητής βοηθάει τον μαθητή να κατανοεί, να διατηρεί στο μυαλό του και σταδιακά να παίρνει την ευθύνη για την δραστηριότητα.
 • Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι στο RDI είναι οι ίδιοι όπως σε κάθε σχέση γονιού παιδιού, να καταφέρει το παιδί να είναι αυτόνομο, υπεύθυνο, να συνεισφέρει στην κοινωνία, να έχει δουλειά, να παντρευτεί, να έχει φίλους.

Πως είναι ένας μαθητής στο RDI SCHOOLING PROGRAM

 • Ο μαθητευόμενος στο RDI διαφέρει από τον παραδοσιακό παθητικό μαθητή που έχουμε στο μυαλό μας. ‘Έχει ενεργητικό ρόλο, μέσα από τη δυναμική σχέση που χαρακτηρίζει την αλληλεπίδραση με τον καθοδηγητή. Ο καθοδηγητής του παρέχει τα κατάλληλα εφόδια για να κρίνει, να αξιολογήσει και να συμμετέχει αποτελεσματικά τις απαιτήσεις της κάθε δραστηριότητας. Το παιδί μαθαίνει να μην επαναπαύεται και να χρησιμοποιεί τα ίχνη που του δίνονται για να οδηγηθεί μόνο του στη λύση.
 • Ο παραδοσιακός μαθητής μαθαίνει γνώση που του προσφέρετε από το δάσκαλο παθητικά,  η δουλειά του είναι να μάθει και να επεξεργαστεί έτοιμη γνώση.  Δεν χρησιμοποιεί το μυαλό του για να οδηγηθεί στην απόκτηση αυτής της γνώσης με δυναμικό τρόπο, μαθαίνει έτοιμες λύσεις με στατικό τρόπο και αυτό περιορίζει την ευέλικτη σκέψη. Η πρόκληση θα είναι πολύ μεγάλη όταν θα βρεθεί σε μια δυναμική συνθήκη.
 • Ο μαθητευόμενος (apprentice ) μαθαίνει να εστιάζει το ενδιαφέρον του στο πρόσωπο αλληλεπίδρασης, να ερμηνεύει τις πληροφορίες που του δίνονται και να χρησιμοποιεί τον καθοδηγητή ως σημείο αναφοράς σε καταστάσεις που τον δυσκολεύουν για να αναγνωρίσει το επόμενο βήμα. Ο μαθητευόμενος στο RDI είναι σε μια διαδικασία αντιμετώπισης νέων προκλήσεων, στην αλληλεπίδραση με τον καθοδηγητή, που έχει το ρόλο να προκαλεί το μαθητή σε βήματα μπροστά αλλά και να υποστηρίζει όταν χρειάζεται. Κρατάει τη σωστή ισορροπία προκειμένου ο μαθητής να φτάνει κάθε φορά στο ανώτερο επίπεδο των δυνατοτήτων του αλλά να μη μένει χωρίς στήριγμα.

Στο κέντρο ημέρας ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. με την εφαρμογή του προγράμματος RDI

 • Εκπαιδεύουμε τα παιδιά να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στο δυναμικό περιβάλλον
 • Τα παιδιά μαθαίνουν να σκέφτονται δυναμικά και να επιτυγχάνουν στην επίλυση προβλημάτων
 • Ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών που είναι στο φάσμα καταφέρνει να ξεπεράσει σημαντικές δυσκολίες, που δεν θα μπορούσε να επιτύχει με το στατικό πρόγραμμα παρέμβασης
 • Και πάνω από όλα τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν μια ζωή με ποιότητα όπως ακριβώς τους αξίζει
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Facebook


Αρχείο κειμένων

Σελίδες

Αύγουστος 2010
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιολ.   Σεπτ. »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Facebook

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: